Thông báo
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ Công an ( trong đó Bộ Công an giao Văn phòng Bộ thực hiện chức năng , nhiệm vụ Thường trực Chương trình phòng , chống mua bán người cho Ban Chỉ đạo 138 / CP , thay vai trò của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ) . Để triển khai thực hiện , Công an tỉnh giao Phòng Tham mưu thực hiện chức năng , nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Chương trình phòng , chống mua bán người cho Ban Chỉ đạo phòng , chống tội phạm , tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Ninh Thuận ( thay vai trò của Phòng Cảnh sát Hình sự ) ; Phòng Cảnh sát Hình sự có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác phòng , chống mua bán người cho Phòng Tham mưu để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo . Công an tỉnh thông báo đến Công an các đơn vị , địa phương biết , thực hiện .
Đính kèm :
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái, cụ thể như sau 1. Số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái: 1.1. Trung tâm y tế huyện Bác Ái: 0961.751.388 và 0386.338.922 1.2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện: 0399.012.338 2. Số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 các xã trên địa bàn huyện Bác Ái: 2.1. Ông: Chamaléa Nhiên, Chủ tịch UBND xã Phước Thành: 0968.449.284 2.2. Ông: Chamaléa Ong, Chủ tịch UBND xã Phước Đại: 0378.247.110 2.3. Ông: Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Phước Trung: 0386. 650.119 2.4. Ông: Quảng Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Phước Chính: 0762.993.209 2.5. Ông: Katơr Tin, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng: 0385.221.007 2.6. Ông: Pi Năng Bình, Chủ tịch UBND xã Phước Tiến: 0772.628.265 2.7. Ông: Hồ Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Phước Tân: 0909.984.113 2.8. Ông: Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà: 0948.753.632 2.9. Ông: Phạm Phùng Bảo Châu, Chủ tịch UBND xã Phước Bình: 0368.934.027 Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện đề nghị các cá nhân trực đường dây nóng phải duy trì 24/7 để tiếp nhận thông tin, trực tiếp giải quyết hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý nếu vượt thẩm quyền. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải thông báo này lên Trang thông tin điện tử huyện. Kính đề nghị Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân biết, liên hệ./.
Đính kèm :

Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.755
Online: 23
Zalo: