Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.4A2ED1CC

Phản ánh về mỹ quan đô thị

Hiện nay, trước chung cư Phú Thịnh có trụ điện đôi không sử dụng, làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra và giải quyết. (Có kèm theo hình ảnh)

Nội dung trả lời

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh

Phản ánh đang được xử lý

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.800
Online: 21
Zalo: