Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.1027A8FA

Kiến nghị cấp sổ đỏ

Kính gửi Sở TNMT Vào năm 1994 gia đình tôi được UBND thị xã cấp sổ đỏ đất nông nghiệp loại đất trồng cây lâu năm Đến năm 1999 cha mẹ tôi cho anh em tôi mỗi người 1 mảnh xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp. Nay chúng tôi liên hệ văn phòng đất lập thủ tục đo đạc trịch lục bản đồ địa chính và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND phường xác nhận cho tôi cam kết xây dựng nhà riêng lẻ không hình thành khu dân cư theo Qđ 3606 của UBND tỉnh Khi chúng tôi nộp hồ sơ và hẹn ngày nhận kết quả thì văn phòng đất chuyển trả với nội dung trên đất có 1 phần diện tích tự ý chừa làm đường đi Tuy nhiên con đường này gia đình đã chừa làm lối đi từ năm 1999 và đã được cơ quan nhà nước đo vẽ trên các nền bản đồ địa chính qua các thời kỳ (2013, 2017) Nay chúng tôi tha thiết Sơ TNMT tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết cho chúng tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì chúng tôi không phải chừa đường để phân lô bán nền mà là con đường đã hình thành từ trước và đã được các loại bản đồ ghi nhận. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất tôi tha thiết Sở TNMT quan tâm giải quyết cho người dân chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Sau khi kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lởi, như sau: - Theo chỉ đạo tại Văn bản số 2888/UBND-KTTH ngày 03/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận “về việc kiểm tra, tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn, tham mưu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền đối với diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố”; - Và Văn bản số 5304/STNMT-TTr ngày 01/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung: “2. Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận khẩn trương chỉ đạo, chấn chỉnh các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố: - Trong quá trình tiếp nhận, xử lý, tham mưu hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa và các trường hợp đăng ký biến động khác về đất đai,… của cá nhân, tổ chức phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Không đo đạc, trích lục thửa đất để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính đối với việc hiến đất hoặc thỏa thuận để lại một phần đất để làm lối đi chung, đường giao thông không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng, không được các cơ quan chức năng thống nhất. Trường hợp phát hiện hồ sơ thực hiện sai quy định pháp luật thì lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các chi nhánh, cá nhân trực tiếp tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật. - Khi giải quyết thủ tục hợp thửa, tách thửa đất để thực hiện các quyền của người sử dụng đất dưới hình thức chia tách lô đất để kinh doanh bất động sản của hộ gia đình, cá nhân thì phải yêu cầu lập dự án theo quy định của pháp luật đầu tư. Đồng thời kiểm tra, rà soát thửa đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất có đảm bảo pháp luật về đất đai trước khi giải quyết các thủ tục hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định”. Từ cơ sở nêu trên, việc tách thửa đất mà có thỏa thuận để lại một phần đất để làm lối đi chung, đường giao thông là không đủ điều kiện để thực hiện theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về nội dung phản ánh trên. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.783
Online: 19
Zalo: