Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.FA2642AD

Chuyển mục đích sử dụng đất Huyện Ninh Phước

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi có sử dụng thửa đất số 1333,1334,1335,1336 thuộc tờ bản đồ số 12 tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. vậy Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể: + Thửa đất phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thửa đất của tôi phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì tôi có được áp dụng vào quy hoạch 2030 để chuyển mục đích không?

Nội dung trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Ý kiến của Sở Tài nguyên và môi trường: - Căn cứ khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện cho phép chuyển mục đích: “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. - Về quy trình lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện: Căn cứ Luật Đất đai, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021, quy định: + Khi Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì có Đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký nhu cầu sử dụng đất. + Ủy ban nhân dân cấp xã (công chức địa chính) có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp quy hoạch (Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng,..) và kiểm tra về điều kiện cơ sở hạ tầng liên quan đến thửa đất xin chuyển mục đích và có Văn bản trả lời Đơn đề Người sử dụng đất về thửa đất có đủ điều kiện chuyển mục đích. Đối với các trường hợp đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển mục đích, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổng hợp Danh sách các trường hợp đủ điều kiện cho chuyển mục đích trên địa bàn cấp xã và có văn bản gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm (theo Quy định tại khoản 2 Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021). + Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm: Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, ban cấp huyện có liên quan có trách nhiệm kiểm tra rà soát nhu cầu sử dụng đất của người dân theo Danh sách đăng ký xin chuyển mục đích của người dân do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi về. Trường hợp thửa đất đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển thông tin cho Đơn vị tư vấn đưa vào Dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm. - Về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất: + Sau khi hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi hồ sở về Sở Tài nguyên và môi trường để tổ chức thẩm định. + Sau khi được Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất có Thông báo kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua theo Luật chính quyền địa phương và lấy ý kiến Huyện ủy (nếu có). + Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất hàng năm, gửi về Sở Tài nguyên và môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến Ban thường vụ tỉnh ủy theo quy định tại Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 28/12/2020 (khoản 4, Điều 2) của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. + Sau khi có ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất hàng năm gửi về Sở Tài nguyên và môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.826
Online: 16
Zalo: