Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.452E1E3E

Chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Tôi đang sử dụng thửa đất toạ lạc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tôi có liên hệ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì các cơ quan chức năng trả lời thửa đất tôi không phù hợp với quy hoạch chi tiết nên không cho phép tôi chuyển mục đích, tuy nhiên thửa đất tôi phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể: + Thửa đất phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thửa đất của tôi phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì tôi có được áp dụng vào quy hoạch 2030 để chuyển mục đích không?

Nội dung trả lời

UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Qua xem xét, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đăng ký hàng năm). - Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Căn cứ khoản 6 Điều 2 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, quy định: “Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xác định vị trí, diện tích đất chuyển mục đích phải có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn, quy hoạch nông thôn mới,…, có cơ sở hạ tầng...” Theo nội dung trình bày thì thửa đất của ông phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (là quy hoạch tổng thể) chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (quy hoạch chỉnh trang khu đô thị), do đó cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển trả hồ sơ là đúng theo quy định. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.830
Online: 19
Zalo: