Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.5CB505C6

Phản ánh về việc xử lý UBND thị trấn Khánh Hải xử lý hành vi chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép của ông Huỳnh Minh Hiếu.

Kính gửi: UBND huyện Ninh Hải Chúng tôi đồng có tên dưới đây: 1. Hà Văn Tấn, 1974 8. Trần Thị Nhung, 1985 2. Trần Văn Tây, 1970 9. Nguyễn Ngọc Giác, 1978 3. Lê Văn Nam, 1989 10. Nguyễn Văn Thanh, 1976 4. Lê Thông, 1981 11. Lê Thị Can, 1977 5. Lê Thị Điểu, 1985 12. Trần Văn Thảo, 1984 6. Trần Thị Tuyết, 1964 13. Hà Thị Lệ, 1968 7. Lê Thiệt, 1975 14. Huỳnh A De, 1985 Cùng thường trú: khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Xin trình bày với quý cấp nội dung như sau: Tại khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, có một khu đất trước đây là đất sản xuất của một số hộ dân và một phần đất nghĩa địa, năm 1983 nhà nước giải tỏa thu hồi giao cho xí nghiệp muối 1 số diện tích, còn lại 1 số diện tích bỏ hoang chưa sử dụng. Năm 2001, một số bà con kinh tế khó khăn không có nhà ở, có ra che nhà ở tạm, cán bộ thị trấn đến lập biên bản không cho xây dựng, bà con chấp hành không xây dựng. Năm 2004 có ông Huỳnh Minh Hiếu tự ý đến chiếm 1 số diện tích khoảng 250m2 che nhà ở tạm trên đất, chúng tôi thấy cán bộ thị trấn có đến lập biên bản nhắc nhở nhưng ông Hiếu không chấp hành tháo dở, mà ngày càng xây dựng cơi nới kiên cố hơn thành 1 ngôi nhà cấp 4, phần đất còn lại ông Hiếu trồng 1 số cây Nem, sau đó dựng chuồng chăn nuôi dê. Trong quá trình chiếm đất xây dựng nhà trồng cây và chăn nuôi, không biết ông Hiếu lo lót, quen biết như thế nào mà UBND huyện Ninh Hải đã cấp Giấy CNQSD Đất cho ông Hiếu, đến năm 2021 ông Hiếu chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất lấn chiếm đã được cấp giấy cho bà Phạm Thị Có, người cùng khu phố với số tiền là 1,6 tỷ. Sau khi chuyển nhượng, cùng năm 2021 ông Hiếu lại tiếp tục chiếm thửa đất liền kề, thửa đất này trước đây nhà nước giải tỏa thu hồi nhưng chưa sử dụng, diện tích khoảng 200m2. Ông Hiếu xây dựng lên một ngôi nhà cấp 4 rất kiên cố trên đất diện tích xây dựng là 106m2. Lúc xây dựng chúng tôi thấy có cán bộ thị trấn đến làm việc như thế nào, nhưng sau đó ông Hiếu vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thành ngôi nhà, vì thấy đất công của nhà nước, ông Hiếu là người có điều kiện kinh tế khá giả nhưng xây dựng ở được, nên chúng tôi là những người kinh tế rất khó khăn không có nhà ở nên có ra khu đất trên để xây dựng nhà ở tạm, thì cán bộ thị trấn và công an đến ngăn chặn không cho xây. Vì quá bức xúc nên vào tháng 06/2022 chúng tôi có viết Đơn phản ảnh trường hợp chiếm đất công xây dựng nhà ở của ông Huỳnh Minh Hiếu gửi đến UBND thị trấn Khánh Hải. Ngày 07/07/2022 UBND thị trấn Khánh Hải có mời chúng tôi đến làm việc, vận động chúng tôi phải chấp hành theo qui định, không được xây dựng nhà ở trên khu đất trên, vì khu đất trên đã được UBND huyện quy hoạch là Khu dân cư đô thị thị trấn Khánh Hải, riêng trường hợp xây dựng nhà trên đất lấn chiếm của ông Huỳnh Minh Hiếu, UBND huyện đang lập thủ tục xử lý theo quy định. Ngày 14/07/2022 chúng tôi có viết Đơn gửi đến UBND huyện đề nghị xử lý việc chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép của ông Huỳnh Minh Hiếu. Ngày 24/08/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải có công văn số 1460/PTNMT trả lời Đơn đề nghị của chúng tôi là "trong thời gian tới sẽ phối hợp với các ban ngành có liên quan tham mưu với UBND huyện giải quyết theo quy định” Ngày 07/10/2022 vì chúng tôi chờ quá lâu không thấy UBND huyện có hướng xử lý trường hợp chiếm đất xây dựng nhà của ông Huỳnh Minh Hiếu nên chúng tôi có tiếp tục gửi đến UBND huyện. Ngày 10/10/2022 UBND huyện Ninh Hải có quyết định số 1244/QĐKPHQ quyết định: buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Huỳnh Minh Hiếu tại thị trấn Khánh Hải. Trong quyết định có ghi rõ biện pháp: "Buộc ông Hiếu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc phải trả lại đất đã chiếm, thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày 10/10/2022. Hết thời gian quy định, ông Huỳnh Minh Hiếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật”. Theo nội dung quyết định số 1244/QĐKPHQ ghi như vậy. Nhưng tính đến nay đã hơn 9 tháng ngôi nhà ông Hiếu chiếm đất công xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại không bị cưỡng chế. Ai đứng sau bao che cho hành vi chiếm đất công xây dựng nhà ở trái phép của ông Hiếu. Trong khi những hộ dân chúng tôi kinh tế rất khó khăn không có nhà ở, xây dựng nhà ở tạm trên khu đất trên thì bị chính quyền đến ngăn cản không cho xây dựng. Nay chúng tôi viết đơn này kính gửi đến cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại việc cấp giấy CNQSD Đất cho ông Huỳnh Minh Hiếu thửa đất ông Hiếu chiếm trước đây đã chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Có năm 2021 có đúng theo qui định của pháp luật không? Việc ông Hiếu tiếp tục chiếm thửa đất thứ hai xây dựng nhà ở trái phép. Chúng tôi đã viết đơn phản ảnh đề nghị xử lý nhưng đến nay vẫn chưa cưỡng chế tháo dở. Đề nghị cấp thẩm quyền có sự chỉ đạo kiểm tra xác minh làm rõ nhằm đem lại công bằng cho nhân dân chúng tôi. Nếu ông Hiếu chiếm đất công xây dựng nhà ở được, thì nhân dân chúng tôi cũng phải được xây dựng nhà ở trên khu đất trên. Kính mong quý cấp quan tâm giải quyết. Đính kèm 1. Biên bản làm việc của UBND thị trấn Khánh Hải ngày 07/07/2022 2. Công văn số 1460/𝑃𝑇𝑁𝑀𝑇 3. Quyết định số 1244/𝑄Đ𝐾𝑃𝐻𝑄 4. Hình ảnh thửa đất của ông Huỳnh Minh Hiếu chiếm lần 1 và lần 2 để xây nhà trái phép
Đính kèm:

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Hải

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: 1. Về nội dung kiểm tra, xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Huỳnh Minh Hiếu đối với thửa đất số 16, tờ bản đồ số 16-13 và việc chuyển quyền thửa đất này cho bà Phạm Thị Có có đúng quy định của pháp luật hay không. Ngày 26/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CU 575087 đối với thửa đất số 16, tờ bản đồ số 16-13 cho hộ bà Trương Thị Hồng là trên cơ sở quy chủ, xác minh nguồn gốc đất của UBND thị trấn Khánh Hải; kiểm tra đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải tại Công văn số 1636/VPĐKĐĐCNNH ngày 05/8/2020 và Tờ trình số 1346/TTr-PTNMT ngày 25/8/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường là đúng trình tự thủ tục được quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trong quá trình sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên, vợ chồng ông Huỳnh Minh Hiếu và bà Trương Thị Hồng chuyển nhượng thửa đất nêu trên cho bà Phạm Thị Có theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 25/8/2021 do Văn phòng Công chứng Thanh Hằng chứng thực hợp đồng số 1727 quyển số 01/2021TP/CC-SCC/HĐGD. Bà Phạm Thị Có đăng ký cấp đổi và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 508241 ngày 22/10/2021 theo quy định. 2. Về nội dung việc ông Hiếu tiếp tục chiếm thửa đất thứ hai xây dựng nhà ở trái phép. Chúng tôi đã viết đơn phản ảnh đề nghị xử lý nhưng đến nay vẫn chưa cưỡng chế tháo dở. Đề nghị cấp thẩm quyền có sự chỉ đạo kiểm tra xác minh làm rõ nhằm đem lại công bằng cho nhân dân chúng tôi. - Qua công tác quản lý nhà nước tại địa bàn thị trấn Khánh Hải, phát hiện ông Huỳnh Minh Hiếu có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị (nguồn gốc là đất công do UBND thị trấn quản lý). Hiện trạng cụ thể: Đã chiếm đất với diện tích 104m2, trên đất đã có công trình nhà ở với diện tích 88m2 và công trình phụ với diện tích 16m2. Do đó, ngày 18/6/2022 tại vị trí đất có dấu hiệu vi phạm, UBND thị trấn Khánh Hải đã lập Biên bản làm việc số 13/BB-LV đối với ông Huỳnh Minh Hiếu là cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ việc. - Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể: - Ngày 20/6/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Khánh Hải, công chức địa chính của UBND thị trấn Khánh Hải đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC đối với ông Huỳnh Minh Hiếu và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND huyện để xem xét xử lý theo thẩm quyền tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND thị trấn Khánh Hải; - Trên cơ sở Trích lục bản đồ địa chính số 265/VPĐKĐĐNT-CNNH lập ngày 15/7/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Ninh Hải và Giấy ủy quyền ngày 15/7/2022 của Phó Chủ tịch UBND huyện về việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính. Ngày 18/7/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Khánh Hải, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 02/BB-XM; - Ngày 28/9/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Tờ trình số 1800/TTr-PTNMT ngày 28/9/2022 về việc đề nghị ban hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Huỳnh Minh Hiếu tại thị trấn Khánh Hải; - Ngày 10/10/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1244/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Huỳnh Minh Hiếu tại thị trấn Khánh Hải với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất chiếm (thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này). - Ngày 02/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 42/TLST-HC về việc: “Khiếu nại quyết định hành chính đối với trường hợp buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” giữa người khởi kiện là ông Huỳnh Minh Hiếu, địa chỉ khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Do đó, vụ việc trên đang được Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận thụ lý và xét xử theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Đồng thời, trên cơ sở chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND thị trấn Khánh Hải tổ chức kiểm tra, củng cố hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.718
Online: 13
Zalo: