Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.1213C489

Thống nhất về thủ tục hành chính đăng ký thế chấp vay vốn ngân hàng

Kính gửi : Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tôi có đi vay vốn ngân hàng và có thế chấp 2 sổ đỏ tại 2 huyện khác nhau nhưng khi đi đăng ký thế chấp tại 2 huyện thì tại Văn phòng đăng ký đất đai Phan Rang không cần phải đính chính CMND thành CCCD, nhưng huyện Ninh Hải thì lại yêu cầu phải đính chính CMND thành CCCD gây mất thời gian và chi phí của người dân chúng tôi. Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản chấn chỉnh và có hướng dẫn cụ thể cho các Văn phòng đăng ký đất đai các huyện thống nhất 1 thủ tục hành chính để người dân chúng tôi thuận tiện trong việc làm các thủ tục về nhà đất. Cảm ơn.

Nội dung trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Thông tin về số Chứng minh nhân dân (CMND), số thẻ Căn cước Công dân (CCCD) của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi trên trang 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khi có thay đổi về thông tin số CMND sang CCCD, người sử dụng đất có quyền thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT). Cụ thể, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định việc Thay đổi thông tin về bên bảo đảm, thay đổi về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1. Người yêu cầu đăng ký có thể nộp đồng thời hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm với hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trước khi đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp có sự thay đổi thông tin sau đây: a) Thay đổi về số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, địa chỉ thửa đất không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận do sắp xếp lại các đơn vị hành chính, dồn điền đổi thửa, đo đạc xác định lại hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất; b) Thay đổi hiện trạng về loại nhà (hoặc loại công trình xây dựng), tên tòa nhà (hoặc tên công trình xây dựng), số tầng hoặc thông tin về tài sản khác gắn liền với đất dẫn đến không còn phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận; c) Thay đổi thông tin về tên hoặc họ, tên của bên bảo đảm, bao gồm cả thay đổi do có văn bản của cơ quan có thẩm quyền.” Căn cứ theo quy định nêu trên việc đăng ký biến động thay đổi từ CMND sang CCCD là theo nhu cầu của người sử dụng đất. Đồng thời theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định 99/2022/NĐ-CP không yêu cầu đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp thay đổi từ CMND sang CCCD. Do đó, việc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải yêu cầu phải thực hiện việc đăng ký biến động thay đổi từ CMND sang CCCD khi đăng ký biện pháp bảo đảm là không có cơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin giải đáp phản ánh của người sử dụng đất đối với trường hợp nói trên. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.711
Online: 7
Zalo: