Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.C6CE6DB4

Sổ hộ khẩu giấy hiện tại có được chứng thực bản sao từ bản chính không.

Hiện tại cơ quan công an quản lý nhân hộ khẩu chuyển từ sổ hộ khẩu giấy sang sổ hộ khẩu điện tử, hoặc giấy xác nhận nơi cư trú. vậy cho tôi hỏi sổ hộ khẩu giấy có còn được thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không? trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời

Công an tỉnh Ninh Thuận

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Căn cứ Điều 38, Luật Cư trú năm 2020, Quy định: “...sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022...” Căn cứ khoản 2, Điều 14, Nghị định số 104/2022/ND-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quy định cụ thể các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Như vậy, từ ngày 01/01/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng. Thay vào đó, khi công dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính có thể sử dụng các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, cụ thể: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia; Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNelD; Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip; Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.780
Online: 20
Zalo: