Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.DAE222BA

Hỏi về quy trình xin đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở nông thôn.

Kính gửi UBND huyện Ninh Phước, tôi là chủ sử dụng đất thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 36, có địa chỉ tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Thửa đất nằm trong quy hoạch 2021-2030 đất ở nông thôn (theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước), khoảng tháng 7 năm 2022 tôi đã lên xã Phước Sơn xin đăng ký chuyển mục đích thành đất ở nông thôn để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tuy nhiên, theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Phước mới ban hành thì thửa đất của tôi vẫn chưa được đưa vào kế hoạch đất ở nông thôn. Để được sớm chuyển mục đích thành đất nông thôn và xây nhà ổn định cuộc sống, mong UBND huyện Ninh Phước xem xét thửa đất của tôi đã có được xin đăng ký chuyển mục đích đất ở nông thôn trong năm 2023 này không? Hay là cũng phải xin đăng ký lại để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2024, và quy trình (mẫu đơn và đăng ký ở đâu) để xin đăng ký là thế nào cho đúng?

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Phước

Phản ánh đang được xử lý

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 157.519
Online: 20
Zalo: