Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.68DBEF1B

Về việc cấp Giấy CNQSD Đất không đúng vị trí lô đất

Ủy Ban Nhân dân huyện Ninh Phước, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài Nguyên Môi trường, UBND thị trấn Phước Dân Ninh Phước đã làm sai thông tin trên giấy CNQSD đất cho tôi. Tôi đã làm thủ tục huỷ sổ và vẫn đang chờ để cấp lại sổ mới từ năm 2019 đến năm 2023 vẫn chưa được giải quyết. Tôi xin đính kèm các công văn, văn bản của các ban ngành liên quan đến vụ việc trong đơn này. Nội dung cụ thể như sau: Bà Nguyễn Thị Lành có một miếng đất dài 28 m – ngang 20 m chia làm 3 lô đất .đã bán đất hết cho 3 người như sau: 1/ Bà Nguyễn Thị Tuyết, 2/ Nguyễn Thành Tâm, 3/ Bà Trần Thị Nỹ Trong lúc tôi làm giấy tờ sang tên cho tôi là Bà Trần Thị Nỹ đã mua với diện tích là ngang 10- dài 28m và tách sổ thì bị vướng, sổ đó cùa bà Nuyễn Thị Lành bị sai vị trí và đo đạc, bên Huyện yêu cầu lấy sổ của bà Nguyễn Thị Lành hủy toàn bộ diện tích là ngang 20m- dài 28m vì lý do chồng chéo với nhau, sai vị trí. (Đã giải quyết xong hủy sổ của bà Nguyễn Thị Lành). Khi tôi làm việc với UBND và huyện Ninh Phước thì nói có một phát sinh thêm là tôi phải đem sổ của bà Nguyễn Vi Nhi CCCD: 058190003004 sinh năm 15/3/1990 thửa đất số 701 tờ bản đồ số 24, diện tích 349 m2, số sê ri BN: CA 597850 cấp ngày 25/08/2015, thường trú tại Khu Phố 6, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận tới làm thủ tục hủy sổ đó thì mới cấp lại sổ mới cho tôi là Bà Trần Thị Nỹ. (Vì lý do sổ đỏ của bà Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Vi Nhi bị chồng chéo lên nhau với diện tích là ngang 10m – dài 28m). Trong quá trình làm việc trao đổi và nói chuyện với nhau giữa các phòng ban Tài nguyên Môi Trường huyện Ninh Phước và Thị Trần Phước Dân, Ninh Phước nếu lấy sổ đỏ thế chấp Ngân Hàng của Bà Nguyễn Vi Nhi đi hủy sổ thì nhanh nhưng không có thẩm quyền và cơ sở để cấp lại 2 sổ đỏ cho Bà Nguyễn Vi Nhi và Bà Trần Thị Nỹ, về sự việc sổ đỏ sai vị trí và chồng chéo lên nhau rắc rối với bà Nguyễn Vi Nhi. Để mượn sổ đỏ của bà Nguyễn Vi Nhi thì bà đã nói thế chấp Ngân Hàng, không có khả năng trả tiền cho Ngân Hàng Vietinbank nên không lấy sổ ra được. (Thị Trấn Phước Dân Huyện Ninh Phước đã làm việc với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Ninh Thuận đã có công văn trả lời lại số 1584/CV- CNNTH- NPTN ngày 08 tháng 12 năm 2022 đính kèm theo đơn). Nay ai là người đứng ra giải quyết vấn đề nêu trên để các bên có thẩm quyền làm lại Giấy CNQSD đất cho tôi diễn ra nhanh chóng và đúng pháp luật. Bản thân tôi có công cách mạng với nhà nước, chỉ có mảnh đất để sinh sống lúc tuổi già, nhưng tôi phải chạy tới chạy lui hết cơ quan này đến cơ quan khác để làm thủ tục giấy tờ. Nhà nước phải thực sự chăm lo tốt cho đời sống nhân dân chứ không phải hành hạ tôi suốt ngày làm các thủ tục giấy tờ, lên xuống chờ chực ở các cơ quan nhưng vẫn không được giải quyết. Những lời khai của tôi trên đây hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Tôi xin đính kèm các công văn, văn bản của các ban ngành liên quan đến vụ việc trong đơn này. Rất mong chức năng Nhà nước xem xét và giải quyết giúp vấn đề của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Phước

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: UBND Thị trấn Phước Dân xin trả lời nội dung phản ánh của hộ gia đình theo mã phản ánh PAKN 000.00.00 H40-68DBEF1B như sau: Nguyên bà Nguyễn Thị Lành có một thửa đất dài 28 m x ngang 20 m tại khu phố 6, Thị trấn Phước Dân, bà Lành tự chia làm 3 lô đất chuyển cho 3 người là bà Nguyễn Thị Tuyết, ông Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Nỹ (bà Nỹ mua lại năm 2006 bằng giấy viết tay). Thửa đất này bà Nguyễn Thị Lành đã được cấp GCNQSD đất tại số phát hành CA543066 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 15/6/2015 thuộc thửa đất số 301, tờ bản đồ số 24, diện tích 520m2. Thời gian qua bà Trần Thị Nỷ liên hệ UBND Thị trấn Phước Dân để được cấp GCNQSD đất, qua kiểm tra hồ sơ địa chính lưu trữ và đối chiếu hiện trạng cho thấy phần diện tích của bà Trần Thị Nỷ xin cấp GCNQSD đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Lành, đồng thời GCNQSD đất đã cấp cho Nguyễn Thị Lành không đúng vị trí giữa hiện trạng đang sử dựng với sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp, nên không thể làm hồ sơ cấp GCNQSD đất cho bà Nỹ. Qua đó, bà Nguyễn Thị Lành làm đơn xin thu hồi lại GCNQSD đất do cấp sai vị trí, diện tích thửa đất. Ngày 13/12/2018 UBND huyện Ninh Phước đã có Quyết định thu hồi GCNQSD đất số CA 543066 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Lành. Sau đó, UBND Thị trấn Phước Dân tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bà Trần Thị Nỷ nộp tại thửa đất số 5222 (Hợp từ 1 phần thửa sổ 302, 303, 701), tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích: 285m2, loại đất: ODT+NKH. Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ ngày 03/03/2021 UBND Thị trấn có Tờ trình số 59/TTr-UBND về việc đề nghị cấp GCNQSD đất cho bà Trần Thị Nỹ với các nội dung nêu trên. Ngày 26/3/2021, Văn phòng đất đai chi nhánh Ninh Phước đã có Văn bản số 457/VPĐKDĐNT-CNNP về việc chuyển trả hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất của bà Trần Thị Nỹ với lý do trả: thửa của bà Trần Thị Nỹ qua đo đạc trích lục là thửa đất số 5222 (Hợp từ 1 phần thửa số 302, 303, 701), tờ bản đồ địa chính số 24, trong khi đó thửa 701, tờ số 24 đã được UBND huyện Ninh Phước cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Bích Lượng số phát hành CA 597850 cấp ngày 25/9/2015, nay bà Lượng đã làm thủ tục tặng cho cho con gái là Nguyễn Vi Nhi, hiện bà Nhi đã thế chấp GCNQSD đất tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Ninh Thuận. Qua nhiều lần phối hợp giải quyết giữa các ngành chuyên môn huyện với hộ bà Trần Thị Nỹ và các hộ dân có liên quan, tiếp tục ngày 05/01/2022 UBND Thị trấn Phước Dân đã có Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 05/01/2022 về việc rà soát các hộ sử dụng đất biến động so với GCNQSD đất đã được UBND huyện cấp tại khu vực đất của bà Trần Thị Nỹ thuộc khu phố 6, Thị trấn Phước Dân. Theo chỉ đạo tại Công văn số 1453/UBND-KT ngày 20/4/2022 của UBND huyện Ninh Phước Thị trấn Phước Dân cũng đã tổ chức mời các hộ dân có liên quan sử dụng đất biến động giữa hiện trạng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (trong đó có bà Nguyễn Vi Nhi), qua làm việc các hộ dân đồng ý đề nghị UBND huyện thu hồi lại giấy chứng QSD đất đã cấp sai vị trí thửa đất và đo đạc cấp mới lại GCNQS đất cho các hộ (Thị trấn đã có Tờ trình đề nghị kèm theo). Đến nay, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dung của bà Trần Thị Nỹ chưa được các cơ quan chuyên môn của huyện (Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đất đai Ninh Thuận chi nhánh Ninh Phước) xem xét giải quyết vì lý do: Thửa đất số 5222 (Hợp từ 1 phần thửa số 302, 303, 701), tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích: 285m2 của bà Trần Thị Nỹ có phần ranh giới diện tích nằm chồng lên ranh giới thửa đất thửa 701, tờ số 24 đã được UBND huyện Ninh Phước cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Bích Lượng số phát hành CA 597850 cấp ngày 25/9/2015, nay bà Lượng đã làm thủ tục tặng cho cho con gái là Nguyễn Vi Nhi, hiện bà Nhi đã thế chấp GCNQSD đất tại Ngân Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Phước. Thị trấn Phước Dân đã mời Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Ninh Phước về phối hợp làm việc, qua đó Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Ninh Thuận đã có văn bản số 1584/CV-CNNTH-NPTN ngày 08/12/2022 trả lời do tài sản của bà Nguyễn Vi Nhi hiện đang thế chấp, được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ theo quy định để bảo đảm tiền vay của khách hàng nên Ngân hàng không đồng ý việc thu hồi GCNQSD đất và cũng không thể xuất trả GCNQSD đất khi khoản vay còn dư nợ. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 157.534
Online: 11
Zalo: