Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.E4B2DF0A

Phản ánh một số thắc mắc của người dân

Tôi tên: Đỗ Trúc Quỳnh, sinh năm 1993, hiện sống tại khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Tôi cũng như nhiều cá nhân, hội nhóm khác khắp tỉnh Ninh Thuận đang rất quan tâm vấn đề môi trường ở địa phương, chúng tôi đã, đang và luôn có nhiều kế hoạch rất cụ thể những cho hoạt động bảo vệ môi trường trong địa bàn tỉnh. Nhiều năm gần đây chúng tôi loay hoay trong việc tìm nơi gom pin đã qua sử dụng vì Trung tâm Vincom không còn thu gom thiết bị điện tử, đặc biệt là pin đã qua sử dụng như trước nữa. Và chúng tôi cũng tìm kiếm từ các chương trình của TP HCM, tất cả nhận được là sự đáng tiếc vì họ chưa có kế hoạch cho tỉnh thành khác, trong đó có Ninh Thuận. Nay tôi thay mặt mọi người, tạm gọi là cộng đồng sống xanh ở Ninh Thuận viết đơn này, tất cả cũng vì sự lâu dài, bền vững, rõ ràng và nhất quán, chúng tôi có những thắc mắc sau đây kính mong quý Sở, ngành giải đáp: Ninh Thuận có thu gom pin/thiết bị điện tử không?  Nếu có: 1. Nhà máy rác sẽ xử lý như thế nào? Đốt/chôn lấp/hay xử lý riêng? 2. Chi phí vận chuyển và chi phí xử lý pin cũng như rác điện tử ở tỉnh Ninh Thuận mình như thế nào? Trường hợp chúng tôi tự vận động, thu gom với nhau bằng cách chia nhỏ khu vực thu nhận và tập kết lại, tự vận chuyển tới bãi xử lý thì cần lưu ý gì? Thủ tục và chi phí. (Vì chúng tôi có tình nguyện viên vận chuyển pin ra bãi rác Nam Thành)  Nếu Ninh Thuận chưa có kế hoạch thu nhận – xử lý rác pin thì chúng tôi cần phải làm gì cho đúng với loại rác này? 1. Trường hợp chúng tôi tìm 1 nhóm thu gom tại TP HCM thì cách nào vận chuyển vô đó hợp lý và an toàn nhất? Cần xe chuyên dụng hay là đóng gói gửi bằng xe khách là được (các loại pin thôi)? 2. Nếu thải ra theo rác thải sinh hoạt hàng ngày thì cần làm gì cho an toàn? Chúng tôi rất mong phản hồi của quý Sở, ngành. Nếu cần có thể liên hệ trao đổi với tôi qua: 0394974147 (Zalo) hoặc facebook: www.facebook.com/do.quynh.31 Số lượng người quan tâm đến môi trường ở tỉnh mình chưa nhiều, nhưng cũng không hẳn là ít, chúng tôi vẫn luôn kết nối với nhau, vận động nhau khi có việc cần. Một lần nữa tôi xin cảm ơn vì đã tiếp nhận tâm tư này!

Nội dung trả lời

Gửi văn bản

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: 1. Quy định về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyến chất thải nguy hại: Theo quy định tại Điều 83, Luật Bảo vệ Môi trưòng năm 2020, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường; Thực hiện phân .định, phân loại, thu gom, luư giữ riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trưòng; Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù họp để xử lý. Việc lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải được lưu gíữ riêng theo loại đã được phân loại; Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường; Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyển động phù họp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 2. Quy định về đối tượng được phép vận chuyến chất thải nguy hại Đối tượng được phép vận chuyển chất thải nguy hại bao gồm: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phương tiện, thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Cơ sở được cấp giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển. 3. Quy định về xử lý chất thải nguy hại Tại Điều 84, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định chất thải nguy hại phầi được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhà nưó’c khuyến khích và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; khuyến khích việc đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại quy mô cấp vùng; khuyến khích đồng xử lý chất thải nguy hại. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Phù họp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trà trường họp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại; Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết họp với thu hồi năng lượng; Có giấy phép môi trường; Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp; Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động; Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định trong trường họp có hoạt động chôn lấp chất thải. Hiện nay, Công ty với chức năng thu gon, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thưòng; Công ty chưa có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; Tuy nhiên, trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt vẫn phát sinh các lại chất thải nguy hại; Công ty thực hiện phân loại, lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại tại công ty theo quy định, hàng năm ký họp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý, đồng thời báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại cho cơ quan chức năng theo quy định. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 157.553
Online: 11
Zalo: