Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-230222-0002

Phí, lệ phí

Nhân viên trung tâm phục vụ hành chính công thu phí nhưng không lập phiếu thu. Lúc 14h17 ngày 22/2/2023 tôi Văn Lý (SĐT 0913785602) nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp, khi đến bộ phận nộp phí, nhân viên thu phí báo 200.000đ và nộp 200.000đ nhưng không có phiếu thu.

Nội dung trả lời

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Thuận

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thì nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện thu phí, lệ phí của tổ chức, công dân đều xuất biên lai thu phí, lệ phí theo quy định. Ngày 22/02/2023, ông Ngô Văn Lý đến Trung tâm PVHCC nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp, công chức Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận trên phần mềm của Bộ Tư pháp về hộ tịch. Tuy nhiên, việc xuất Biên lai thu phí, lệ phí cho công dân khi hồ sơ đã được đồng bộ từ phần mềm của Bộ Tư pháp về hộ tịch đến phần mềm Cổng dịch vụ công tỉnh, tại thời điểm trên quá trình đồng bộ hồ sơ bị lỗi mạng nên không thấy hồ sơ của ông Ngô Văn Lý trên phần mềm Cổng dịch vụ công tỉnh nên không xuất được biên lai thu. Để không làm mất thời gian của công dân khi đến sử dụng dịch vụ tại Trung tâm, Nhân viên thu phí đã thực hiện đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên Phiếu hẹn của công dân. Tuy nhiên, do lỗi sơ suất của nhân viên thu chưa thông tin và giải thích kịp thời, đầy đủ cho công dân biết để thông cảm; biên lai thu của ông Ngô Văn Lý sẽ được gửi kèm khi trả kết quả giải quyết. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 145.260
Online: 22
Zalo: