Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-230109-0001

Việc giải quyết của Thị trấn Phước Dân chậm và giải Quyết nhiều lần không hiệu quả

Ngày 09/06/2022 thông qua giải thích của hội đồng gia đình tôi đã đồng ý thống nhất đính chính diện tích 1894m2 thành diện tích 1874m2 tại thửa đất 1073, tờ bản đồ số 17 với lý do là nhường lối đi chung vào thổ mộ với chiều rộng là 2.5m x dài 8m Đến ngày 14/9/2022 được Ủy ban nhân dân Thị trấn thông báo cho phép thực hiện nộp phí lệ phí đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất BĐĐC DT: 1874M2 với số tiền là 1.618.050 gia đình tối đã thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, việc xử lý giải quyết cho gia đình tôi rất chậm kéo dài đến gia đình tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Gia đình tôi đã chủ động tìm hiểu nguyên nhân lý do vì sao mới biết, ngày 14/10/2022 lại có đơn khiếu nại từ phía bên kia đề nghị chính quyền tạm hoản việc cấp sổ cho Gia đình tôi. Đến ngày 19/10/2022 Ủy ban nhân dân Huyện Ninh phước có Văn bản số 4183/UBND-NC giao cho Thị trấn giải quyết vấn đề trong tháng 11/2022 tuy nhiên đến nay đã sang năm 2023 vẫn chưa thực hiện. Do đó, Gia đình tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thị trấn Phước dân quan tâm làm rõ, giải quyết vấn đề và hướng dẫn cụ thể cho Gia đình tôi các bướt thực hiện, để Gia đình tôi sớm được chính quyền hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các quy định của nhà nước.

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Phước

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Hoang (lần 2). Theo đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Võ Hoang-cư ngụ khu phố 9, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước ghi ngày 12/9/2022 kèm theo Trích đo bản đồ địa chính số 1465 do Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Ninh Phước ký ngày 27/6/2022 đối với thửa đất số 1037, tờ bản đồ địa chính số 17; địa điểm tại khu phố 15, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận; diện tích 1874,0 m2 ; Hiện trạng sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK); nguồn gốc kê khai: Do ông Võ Hoang tự khai phá từ năm 1990 và sử dụng ổn định đến nay. Ngày 12/9/2022, Hội đồng tư vấn đất đai thị trấn Phước Dân tổ chức họp xét đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Hoang đối với thửa đất nêu trên. Sau khi niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở UBND thị trấn Phước Dân và trụ sở làm việc của khu phố từ ngày 12/9/2022 đến ngày 27/9/2022 theo quy định, UBND Thị trấn Phước Dân không tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến thửa đất nên đã lập Tờ trình số 346/TTr-UBND ngày 27/9/2022 và thống nhất ký xác nhận toàn bộ hồ sơ. Thị trấn đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Văn phòng đất đai Ninh Thuận- Chi nhánh Ninh Phước để tiếp tục thẩm định theo quy định. Ngày 03/01/2023 Văn phòng đất đai Ninh Thuận- Chi nhánh Ninh Phước ban hành Văn bản số:03/CV-VPĐĐNT-CNNP về việc tạm chuyển trả hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu của ông Võ Hoang với lý do: Ngày 28/9/2022 ông Võ Kim Sang, bà Võ Thị Minh và ông Võ Kim Đính cùng cư ngụ khu phố 9, Thị trấn Phước Dân gửi đơn yêu cầu ngừng ngay việc cấp GCNQSD đất cho ông Võ Hoang. Đến ngày 19/10/2022 UBND huyện Ninh Phước có Văn bản số 4183/UBND-NC về việc thụ lý và giải quyết đơn của ông Võ Kim Sang, bà Võ Thị Minh và ông Võ Kim Đính cùng cư ngụ khu phố 9. Vì vậy, việc cấp GCNQSD đất của ông Võ Hoang là không đủ điều kiện để thực hiện theo quy định tại điều 101 Luật đất đai 2013. Từ những cơ sở nêu trên, nội dung mà hộ gia đình theo mã phản ánh PAKN 000.00.00 H43-230109-0001 phản ánh Thị trấn Phước Dân chậm giải quyết hồ sơ của gia đình là chưa đúng. Vì Thị trấn Phước Dân đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện và đúng theo trình tự cấp GCNQSD đất được quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đối với nội dung Huyện chỉ đạo thụ lý và giải quyết đơn của ông Võ Kim Sang, bà Võ Thị Minh và ông Võ Kim Đính cùng cư ngụ khu phố 9 thì UBND Thị trấn Phước Dân cũng đã ban hành Công Văn số 145/UBND-NC ngày 11/10/2022 V/v giải quyết đơn của ông Võ Kim Sang, bà Võ Thị Minh và ông Võ Kim Đính cùng cư ngụ khu phố 9; và Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND Thị trấn Phước Dân giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Võ Kim Sang, bà Võ Thị Minh và ông Võ Kim Đính cùng cư ngụ khu phố 9, Thị trấn Phước Dân. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 145.167
Online: 44
Zalo: