Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220816-0004

Khi nào địa bàn TP PRTC mới nhận hồ sơ chuyển mục đích đất LUA lên cây trồng?

Tôi có hơn 300m2 đất LUA tại phường văn hải, đã đăng ký xin chuyển lên đất cây trồng từ năm 2021 và có tên trong danh sách đăng ký của phòng TNMT năm 2022, đã đo trích lục phần đất xin chuyển. Ngày 12/08/2022 tôi liên hệ nộp hồ sơ xin chuyển nhưng hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai - CN phan rang - tháp chàm nhưng ở đây chưa nhận hồ sơ? Lí do VPĐK chưa nhận là vì chưa có giá tính thuế? Tôi có qua hỏi chi cục thuế TP.PRTC thì cán bộ phụ trách bảo vẫn đang chờ giá của Bộ tài chính. Vậy cho tôi hỏi người sử dụng đất phải chờ bao lâu nữa để thực hiện quyền chuyển mục đích phù hợp với Luật đất đai?

Nội dung trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Người phản ánh: Bà Nguyễn Thị Sương Lam, có hỏi khi nào địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mới nhận hồ sơ chuyển mục đích đất LUA lên cây trồng? Đồng thời bà kiến nghị: Bà có hơn 300 m2 đất LUA tại phường Văn Hải, đã đăng ký xin chuyển lên đất cây trồng từ năm 2021 và có tên trong danh sách đăng ký của phòng Tài nguyên và Môi trường năm 2022, đã đo trích lục phần đất xin chuyển. Ngày 12/8/2022 bà liên hệ nộp hồ sơ xin chuyển nhưng hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh phan Rang-Tháp Chàm nhưng ở đây chưa nhận hồ sơ? Lý do: Văn phòng Đăng ký chưa nhận là vì chưa có giá tính thuế? Bà có qua hỏi Chi cục thuế TP Phan Rang-Tháp Chàm thì cán bộ phụ trách bảo vẫn đang chờ giá của Bộ Tài chính. Vậy cho bà hỏi người sử dụng đất phải chờ bao lâu nữa để thực hiện quyền chuyển mục đích phù hợp với Luật Đất đai? Sau khi xem xét, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận có ý kiến trả lời, như sau: Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cụ thể: “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; …….” 2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng”. Việc chuyển mục đích theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Liên quan đến nội dung này, ngày 10/5/2022 Chi cục thuế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã có Văn bản số 2742/CCT-NV về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân đối với việc thu tiền chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm. Trong đó, Chi cục thuế thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã viện dẫn nội dung Văn bản số 1424/TCT-CS ngày 04/5/2022 của Tổng cục thuế có nội dung: “Là chưa có quy định về thu tiền chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, Tổng cục thuế ghi nhận để báo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất”. Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đề nghị Bà liên hệ Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 145.231
Online: 17
Zalo: