Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220810-0003

Lấn chiếm, phá hoạt, san lấp tại hồ Thành Sơn

Tôi muốn phản ánh sự việc như sau: Công ty 737 khai thác đất trái phép, san lấp, phá hoại lòng hồ tại hồ Thành Sơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủy lợi cũng như dân sinh. Người dân đã lên gặp cán bộ xã Phước Trung nhưng không được giải quyết. Kính mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời. Chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời

UBND Huyện Bác Ái

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Trên cơ sở nội dung dung kiến nghị của người dân nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Trung tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ kết quả như sau: Tại khu vực mà công ty TNHH MTV khai thác Công trình 737 đang cải tạo, san lắp đất thuộc phạm vi UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận quản lý. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có lấn chiếm hay cải tạo đất trong lòng hồ thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi. Đồng thời, theo báo cáo của UBND xã Phước Trung tại Công văn số 167/UBND-TH, ngày 16/8/2022 không có hộ gia đình, cá nhân nào kiến nghị đến UBND xã tại các buổi tiếp công dân của xã về trường hợp Công ty 737 khai thác đất trái phép, san lấp, phá hoại lòng hồ tại lòng hồ Thành Sơn theo phản ánh kiến nghị trên. Ngày 23/8/2022, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh phối hợp với UBND huyện và UBND xã Phước Trung tiến hành kiểm tra tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Thành Sơn đã tiến hành lập biên bản và đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp vi phạm. Trên cơ sở nội dung dung kiến nghị của người dân nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Trung tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ kết quả như sau: Tại khu vực mà công ty TNHH MTV khai thác Công trình 737 đang cải tạo, san lắp đất thuộc phạm vi UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận quản lý. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có lấn chiếm hay cải tạo đất trong lòng hồ thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi. Đồng thời, theo báo cáo của UBND xã Phước Trung tại Công văn số 167/UBND-TH, ngày 16/8/2022 không có hộ gia đình, cá nhân nào kiến nghị đến UBND xã tại các buổi tiếp công dân của xã về trường hợp Công ty 737 khai thác đất trái phép, san lấp, phá hoại lòng hồ tại lòng hồ Thành Sơn theo phản ánh kiến nghị trên. Ngày 23/8/2022, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh phối hợp với UBND huyện và UBND xã Phước Trung tiến hành kiểm tra tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Thành Sơn đã tiến hành lập biên bản và đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp vi phạm. Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 145.233
Online: 20
Zalo: