Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220801-0004

Hưởng phụ cấp đứng lớp trong thời gian nghỉ thai sản

Tôi nghỉ sinh từ tháng 01/2020, công tác ở vùng có kinh tế điều kiện khó khăn. Vậy trong 6 tháng nghỉ thai sản, tôi có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? Tôi xin cảm ơn!

Nội dung trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có ý kiến như sau: 1. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy (phụ cấp đứng lớp) thực hiện theo khoản 1 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, cụ thể: “a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật); b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.” 2. Đối tượng không được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy (phụ cấp đứng lớp) thực hiện theo điểm b khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, cụ thể: “b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.”. Do đó, nhà giáo trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy (phụ cấp đứng lớp). Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 99.974
Online: 27
Zalo: