Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220729-0021

Đất đá vương vãi dưới lòng đường gây nguy hiểm của người tham gia giao thông

Đoạn đường Nguyễn Tri Phương (phường Đài Sơn) đất đá vương vãi dưới lòng đường nhựa do công trình xây dựng Ischool tạo ra, gây nguy hiểm của ngưòi tham gia giao thông, làm bẩn đô thị thông minh, không đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, cũng như công trình xây dựng. Đề nghị thanh tra giao thông, Phòng Môi trường thành phố vào cuộc để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư cũng như đơn vị xây dựng, đơn vị giám sát.
Đính kèm:

Nội dung trả lời

Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Qua phản ánh đoạn đường Nguyễn Tri Phương (phường Đài Sơn) đất đá vương vãi dưới lòng đường nhựa do công trình tạo ra, gây nguy hiểm của người tham gia giao thông, làm bẩn đô thị thông minh, không đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, cũng như công trình xây dựng. Ngày 01/8/2022 UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn trực tiếp xuống khu vực thi công công trình xây dựng Ischool kiểm tra. Qua đó địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư cũng như đơn vị xây dựng, đơn vị giám sát phải có biện pháp xử lý triệt để khi xe vận chuyển vật liệu ra vào công trình xây dựng Ischool tránh tái phạm tình trạng như nội dung đã phản ánh trên để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 99.962
Online: 28
Zalo: