Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220617-0001

Hồ sơ quá hạn nhưng chưa thấy giải quyết

Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Phước trả lời Hồ sơ quá hạn nhưng chưa thấy giải quyết để tôi biết sớm thực hiện nghĩa vụ.

Nội dung trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Sau khi kiểm tra xác minh, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước trả lời như sau: Ngày 27/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Căn cứ quy định quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về hồ sơ địa chính thì ông Võ Duy Thanh nộp hồ sơ không đầy đủ theo đúng quy định (cụ thể thiếu bản vẽ hoàn công về tài sản gắn liền với đất), nên Chi nhánh Ninh Phước đã trả lại hồ sơ và đề nghị bổ sung theo đúng quy định. Ngày 13/5/2022, ông Võ Duy Thanh nộp lại hồ sơ đề nghị cấp bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất. Ngày 19/5/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với tài sản mà ông Võ Duy Thanh đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Ngày 23/5/2022, Chi nhánh Ninh Phước ban hành Công văn số 537/VPĐKĐĐNT-CNNP gửi Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện về việc xin ý kiến hồ sơ đề nghị cấp sở hữu nhà ở gắn liền trên đất của ông Võ Duy Thanh nhưng đến ngày 22/6/2022 Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện vẫn chưa có văn bản phúc đáp. Ngày 23/6/2022, Chi nhánh Ninh Phước tiếp tục ban hành Công văn số 680/VPĐKĐĐNT-CNNP gởi Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện về việc xin ý kiến hồ sơ đề nghị cấp sở hữu nhà ở gắn liền trên đất đồng thời gửi phiếu xin lỗi đến ông Võ Duy Thanh vì chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ, tuy nhiên đến nay Phòng Kinh tế-Hạ tầng vẫn chưa có văn bản phúc đáp để Chi nhánh Ninh Phước có cơ sở giải quyết hồ sơ cấp Giấy cho ông Võ Duy Thanh. Hiện nay, Chi nhánh Ninh Phước vẫn đang tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng để giải quyết hồ sơ cấp bổ sung tài sản trên đất cho ông Võ Duy Thanh. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 99.980
Online: 26
Zalo: