Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220509-0001

Thời hạn chi trả số tiền lô đất tái định cư được cấp

Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh. Địa chỉ Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. Nhà nước làm đường cao tốc Bắc - Nam nhà tôi nằm trong khu được giải phóng mặt bằng và nhà nước có cấp cho tôi một khu tái định cư gần 300 triệu đồng. Cho tôi hỏi nhà tôi thuộc diện nhà thương binh (số tiền giành dụm để đi chữa bệnh rồi) mà sao lại bắt trả số tiền lô đất tái định cư luôn mà không cho thời hạn trả tiền trong vòng bao nhiêu năm trong khi đó có hộ không phải là thương binh thì lại cho thời hạn trả trong vòng 5 năm. Kính mong cơ quan chức năng giải quyết dùm tôi. Chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Sơn

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND huyện (Ban Tiếp công dân huyện) về nội dung kiến nghị nêu trên, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đã có Đơn (đề ngày 03/5/2022) gửi về UBND huyện Ninh Sơn; đồng thời Ban Tiếp công dân đã tham mưu giải quyết Đơn của bà Thanh về Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái (Văn bản số 121/VPUB-TCD ngày 10/5/2022) xem xét, giải quyết nội dung Đơn của bà Thanh theo đúng quy định trước ngày 05/6/2022. Nay, Ủy ban nhân dân huyện thông tin, kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận được gia hạn thời gian giải quyết nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh nêu trên trước ngày 08/6/2022. Sau khi có kết quả giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Kim Thanh từ Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc báo cáo trên hệ thống https://pakn.ninhthuan.gov.vn/ theo đúng quy định. Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái trả lời như sau: Qua xem xét nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái có ý kiến như sau: Trong tháng 5 năm 2021, Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái có tiếp nhận 24 bộ hồ sơ giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất, tại khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn do Văn phòng ĐKĐĐ – CN Ninh Sơn chuyển đến. Trong đó có 02 bộ hồ sơ giao đất của bà Nguyễn Thị Kim Thanh (chồng là ông Lâm Văn Tâm: là thương binh) và của ông Đỗ Văn Bảy (là người có công). Căn cứ vào khoản 1 Điều 1 của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ, sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về Thu tiền sử dụng đất. Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau: “1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biết khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.” Căn cứ vào quy định trên, thì cả 2 trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Thanh và ông Đỗ Văn Bảy đều thuộc diện được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Xác định số tiền sử dụng đất được ghi nợ của từng trường hợp: Căn cứ vào khoản 2 Điều 1 của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau: “2. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.” Trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Thanh: Căn cứ vào phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 986/PCTTĐC ngày 11/5/2021 do Văn phòng ĐKĐĐ – CN Ninh Sơn chuyển đến của trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Thanh thì bà Thanh được UBND huyện Ninh Sơn giao 1 lô đất tái định cư ở khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam, với số tiền sử dụng đất phải nộp là 297.096.888 đồng, số tiền được bồi thường, hỗ trợ về đất là 236.609.580 đồng, Nhà, VKT: 341.673.978 đồng, cây trồng hoa màu: 42.501.300 đồng; hỗ trợ khác: 30.012.000 đồng, như vậy: Số tiền sử dụng đất được ghi nợ của bà Thanh là: 297.096.888 đồng- 236.609.580 đồng = 60.487.308 đồng. (Kèm theo hồ sơ) Chi cục thuế vực Ninh Sơn- Bác Ái đã giải quyết việc ghi nợ tiền sử dụng đất của 2 trường hợp trên là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật thuế hiện hành. Vì vậy, nội dung phản ánh trong đơn của bà Nguyễn Thị Kim Thanh là không đúng với thực tế đã giải quyết của cơ quan thuế. Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn có tổ chức buổi làm việc tại xã đối thoại với bà Thanh sau khi nghe cơ quan thuế giải thích các quy định chế độ chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 của nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Bà Thanh có trình bày, hiện nay điều kiện kinh tế của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, không có tiền để nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ, nên bà Thanh đề nghị xin rút hồ sơ cấp GCNQSDĐ lô đất được giao trên, lúc nào gia đình có điều kiện thì xin thiết lập lại hồ sơ. Ngày 18/5/2022, Chi cục thuế phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn, Văn phòng ĐKĐĐ – CN Ninh Sơn giải quyết nguyện vọng xin rút hồ sơ của bà Thanh. Ý kiến của các ban ngành đều thống nhất cho rút hồ sơ cấp GCNQSDĐ và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về giải quyết đơn xin rút hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.462
Online: 24
Zalo: