Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220427-0003

Về cách làm việc của UBND huyện Ninh Phước cùng với các ban ngành liên quan đến việc thu hồi đất của hộ dân

ĐƠN PHẢN ÁNH Về cách làm việc của UBND huyện Ninh Phước cùng với các ban ngành liên quan đến việc thu hồi đất của hộ dân để thực hiện dự án công trình Đường đôi vào TP. Phan Rang- Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận. Tôi tên: Trần Thái Hoàng Sinh năm : 1992. CMND số 264 381 733 Nơi cấp: Công an Ninh Thuận. Mẹ tôi tên: Nguyễn Thị Phượng Sinh năm : 1973. CMND số 264 165 650 Nơi cấp Công an Ninh Thuận. Hiện thường trú: Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tôi xin trình bày sự việc như sau: Mẹ tôi có diện tích đất là 78m2 thuộc thửa đất số 104a, tờ bản đồ số 4a, địa chỉ thửa đất tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, được cấp theo theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 455906, số vào sổ cấp GCN: H 01350 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 24/12/2007. Ngày 28/06/2021, UBND huyện Ninh phước ban hành quyết định số 2163/QĐ-UBND “về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Phượng đang sử dụng tại xã An Hải để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (đoạn phía Nam) tỉnh Ninh Thuận” Cùng ngày 28/06/2021 UBND huyện Ninh phước ban hành quyết định số 2167/QĐ-UBND “Bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Phượng (1973) khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (đoạn phía Nam) tại xã An Hải, tỉnh Ninh Thuận.” Tại nội dung điều 1 của quyết định 2163/QĐ-UBND và trích lục bản đồ thửa đất kèm theo thì thửa đất của mẹ tôi bị thu hồi hết toàn bộ diện tích là 74,5m2. Tuy nhiên, theo dấu đã cắm mốc, phun sơn thực tế tính từ tim đường vào 18,5m (thiết kế của dự án đường đôi) mà các cán bộ đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi Trường đo đạc thực tế thì hiện trạng đất nhà mẹ tôi vẫn còn lại một phần diện tích hơn 13m2. Từ đó cho thấy được sự sai lệch giữa số liệu trong quyết định 2163/QĐ-UBND với dấu mốc thực tế đã cắm. Và tôi được biết rằng việc áp giá đền bù hỗ trợ được tiến hành sau khi kiểm kê đo đạc thực tế hiện trạng sử dụng đất của hộ dân. Tuy nhiên trường hợp của mẹ tôi không hiểu tại sao lại xảy ra sai sót như vậy? Vậy có phải là do cách làm việc thiếu trách nhiệm của các cán bộ đo đạc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường dẫn đến việc UBND huyện Ninh Phước ban hành quyết định thu hồi sai hay không? Trích lục thửa đất kèm theo Quyết định 2163 này cũng là căn cứ pháp lý để điều chỉnh lại Giấy CNQSDĐ khi hộ dân nhận tiền đền bù. Trong trường hợp này thì thửa đất của mẹ tôi vẫn còn một phần diện tích, trong khi quyết định thu hồi lại là thu hồi hết. Vì vậy nếu như gia đình tôi nhận tiền đền bù thì sẽ bị thu hồi lại giấy CNQSDĐ. Vì sự bất cập đó nên ngày 06/9/2021 nhận được sự ủy quyền của mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Phượng, tôi có gửi Đơn khiếu nại về việc ranh giới thu hồi đất không đúng với dấu mốc thu hồi thực tế khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đường đôi vào TP. Phan Rang- Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận đến UBND huyện Ninh Phước. Ngày 08/09/2021 UBND huyện Ninh Phước có công văn số 3323/UBND-NC gửi đến tôi và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận với nội dung “Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Hải và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định. Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho UBND huyện và trả lời cho đương sự”. Khi tôi nhận được Công văn số 3323/UBND-NC của UBND huyện Ninh Phước, tôi chờ hơn 2 tháng vẫn không nhận được sự phản hồi về việc xem xét giải quyết đơn của tôi. Như vậy UBND huyện Ninh Phước đã vi phạm tại Điều 28 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu của Luật khiếu nại năm 2011 của Quốc hội ban hành ngày 11/11/2011. Ngày 19/10/2021 tôi tiếp tục gửi Đơn kiến nghị xem xét giải quyết Đơn khiếu nại mà tôi đã gửi ngày 06/09/2021 đến UBND huyện Ninh Phước. Ngày 25/10/2021 tôi nhận được công văn số 4014/UBND-NC của UBND huyện Ninh Phước với nội dung: “Liên quan đến nội dung trên, ngày 08/09/2021 UBND huyện đã ban hành công văn số 3323/UBND-NC đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Hải và cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo qui định. Tuy nhiên, đến nay vụ việc chưa được giải quyết, ông Trần Thái Hoàng tiếp tục gửi đơn yêu cầu giải quyết. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Hải và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định. Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho UBND huyện và trả lời cho đương sự” Ngày 24/03/2022 UBND huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND “Về việc điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Phượng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam) tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận”. Nội dung chính của Quyết định 355 nói về việc giảm số tiền đền bù với lý do “Trong quá trình đo đạc xác lập hồ sơ thu hồi chưa đúng với biên bản kiểm tra hiện trạng và trích lục thửa đất của Văn phòng đăng ký đất đai đất đai Ninh Thuận ngày 05/11/2021”. Trong trích lục thửa đất của Văn phòng đăng ký đất đai đất đai Ninh Thuận ngày 05/11/2021 có thể hiện rõ phần diện tích thu hồi của nhà tôi là 71m2 và phần diện tích còn lại sau khi thu hồi là 13,5m2. Như vậy từ nội dung trên cho thấy rằng UBND huyện Ninh Phước có xác nhận rằng việc đo đạc xác lập hồ sơ thu hồi chưa đúng với hiện trạng nghĩa là Quyết định thu hồi 2163/QĐ-UBND trước đây của UBND huyện Ninh Phước là sai sót? Vậy tại sao UBND huyện Ninh Phước chỉ điều chỉnh quyết định 2167/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ bằng quyết định 355/QĐ-UBND nhưng lại không ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định 2163/QĐ-UBND về thu hồi đất đã ban hành ngày 28/06/2021 theo đúng qui định của pháp luật. Kính thưa quý cấp, Năm 2021, khi thu hồi đất của mẹ tôi UBND huyện Ninh Phước đã ban hành Quyết định 2163/QĐ-UBND về thu hồi đất và Quyết định 2167/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ. Đến khi tôi gửi Đơn khiếu nại thì phải hơn 6 tháng sau UBND huyện Ninh Phước mới trả lời bằng việc chỉ điều chỉnh lại quyết định 2167/QĐ-UBND về đền bù hỗ trợ bằng quyết định 355/QĐ-UBND nhưng lại không điều chỉnh lại Quyết định 2163/QĐ-UBND về thu hồi đất, như vậy có đúng theo quy định pháp luật hay không? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật khiếu nại 2011 do Quốc hội ban hành ngày 11/11/2011 áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên UBND huyện Ninh Phước đã vi phạm Điều 28 qui định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu của người dân, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, không làm hết trách nhiệm của mình với nhân dân. Cụ thể là trường hợp của mẹ tôi, từ khi gửi Đơn khiếu nại lần đầu đến hơn 6 tháng sau mới được giải quyết. Như vậy, UBND huyện Ninh Phước đã có hành vi vi phạm, không tôn trọng qui định của pháp luật. Và việc UBND huyện Ninh Phước cùng với các ban ngành liên quan đã làm việc thiếu trách nhiệm xảy ra sai sót trong công tác đền bù đất cho hộ dân nhưng khi dân có Đơn khiếu nại thì lại né tránh, kéo dài thời gian, không làm hết trách nhiệm của mình trong việc xử lý những sai phạm. Như vậy có đúng với chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta hay không? Có đúng với tư tưởng “Lấy dân làm gốc” đã được đề ra trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà các các cán bộ Nhà nước đang học tập và làm theo hay không? Nay tôi viết Đơn này kính gửi đến quý cấp xem xét, đánh giá những nội dung mà tôi đã trình bày ở trên. Đồng thời, tôi đề nghị điều chỉnh lại Quyết định thu hồi 2163/QĐ-UBND của UBND huyện Ninh Phước ngày 28/06/2021 theo đúng qui định pháp luật để gia đình chúng tôi an tâm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng và là cũng là căn cứ để điều chỉnh lại diện tích trong Giấy CNQSDĐ. Xin chân thành cảm ơn! Đính kèm: 1. Giấy ủy quyền. 2. Giấy CNQSDĐ số AL 455906 cấp ngày 24/12/2007. 3. Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 28/06/2021. 4. Quyết định 2167/QĐ-UBND ngày 28/06/2021. 5. Đơn khiếu nại gửi ngày 06/09/2021. 6. Công văn số 3323/UBND-NC ngày 08/09/2021. 7. Đơn kiến nghị gửi ngày 19/10/2021. 8. Công văn số 4014/UBND-NC ngày 25/10/2021. 9. Trích lục thửa đất ngày 05/11/2021. 10. Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 24/03/2022.

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Phước

Trả lời phản ánh của ông Trần Thái Hoàng
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: UBND huyện trả lời phản ánh của ông như sau: Ngày 25/10/2021 UBND huyện Ninh Phước đã có Công văn số 4014/UBND-NC đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Hải và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định. Ngày 30/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5273/STNMT-VPĐK về việc giải quyết phản ánh của ông Trần Thái Hoàng, UBND huyện gửi kèm văn bản trả lời của Sở Tài Nguyên và Môi trường cho ông được biết. Trân trọng! Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.489
Online: 25
Zalo: