Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220309-0002

Ho ten: BUI THI XUAN CUC, ngay sinh: 02/04/1993, The can cuoc: 058193004020, noi cap: Cuc truong CCS QLHC ve trat tu xa hoi, ngay cap: 25/06/2021. Loai thue bao: tra truoc, ngay kich hoat: 08/07/2020.

Ho ten: BUI THI XUAN CUC, ngay sinh: 02/04/1993, The can cuoc: 058193004020, noi cap: Cuc truong CCS QLHC ve trat tu xa hoi, ngay cap: 25/06/2021. Loai thue bao: tra truoc, ngay kich hoat: 08/07/2020. Thuê bao muốn chuyển mạng sang Vinaphone nhưng Viettel cố tình không cho.

Nội dung trả lời

Viettel Ninh Thuận

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Viettel Ninh Thuận trả lời như sau: Nhân viên Viettel yêu cầu khách hàng tạo lại yêu cầu chuyển mạng để được chuyển mạng thành công. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.572
Online: 35
Zalo: