Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220117-0002

Người dân tự ý giăng dây giành đất

Hiện nay, bên hông Xí nghiệp Muối Ninh Hải tôi thấy nhiều người dân tự ý giăng dây giành đất, trong khi đó đây là đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Cho tôi hỏi: người dân làm vậy có đúng pháp luật hay không? Việc làm này gây ảnh hưởng rất lớn đến trật tự địa phương. Kính mong cơ quan chức năng sớm giải quyết. Tôi xin cảm ơn!

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Hải

trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến nội dung nêu tại công văn trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải kiểm tra thực tế, xử lý theo phản ánh người dân đã nêu. Qua tiếp nhận và kiểm tra thực tế, địa phương đã có báo cáo về nội dung xử lý phản ánh của bà Phan Thị Mỹ Yến tại Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.472
Online: 22
Zalo: