Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-220111-0003

Phản ánh về việc UBND huyện Thuận Bắc bao che không giải quyết vụ việc ông Trương Tấn Lâm cư ngụ thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải Lấn chiếm đất Công (gởi lần 4)

- Ngày 22/11/2021 tôi có đại diện một số hộ dân có gởi phản ánh việc ông Trương Tấn Lâm có lấn chiếm và rào chắn đường đi của 100 hộ dân thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải - Ngày 30/11 UBND huyện có văn bản số 4794 về việc trả lời phản ánh các hộ dân. - Ngày 06/12/2021 tôi và các hộ dân bị ảnh hưởng có gởi lại phản ánh lên hệ thống với nội dung không đồng tình với nội dung trả lời của UBND huyện Thuận Bắc tại văn bản số 4794 - Ngày 15/12/2021 UBND huyện Thuận Bắc vẫn dùng văn bản số 4794 để trả lời về việc phản ánh lại của các hộ dân. - Qua vụ việc nêu trên cho thấy UBND huyện Thuận Bắc đã thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết và trả lời ý kiến phản ánh của nhân dân, cho dù đây là sự việc đã diễn ra 6 tháng nay và người dân đã rất nhiều làm đơn đến các cơ quan chức năng như UBND xã Lợi Hải, UBND huyện Thuận Bắc nhưng đều bị phớt lờ không giải quyết. - Qua những dấu hiệu nêu trên có thể khẳng định UBND huyện và nhất là phòng tài nguyên môi trường có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho ông Trương Tấn Lâm lấn chiếm đất công làm của riêng và nhất là đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ dân chúng tôi. - Cho dù trong báo cáo của UBND xã Lợi Hải đã thể hiện nguồn gốc đất rất rõ ràng và khẳng định ông Lâm có lấn chiếm đất. - Tôi và các hộ dân đề nghị quý cấp trước khi giải quyết vụ việc đề nghị cơ quan chức năng phá dỡ tường rào của ông Lâm xây chắn đường đi trái phép để người dân có đường đi sinh sống và làm ăn. Một lần nữa dưới sự thượng tôn pháp luật đề nghị quý cấp quan tâm giải quyết, chúng ta không thể để cho một cá nhân lợi dụng mối quan hệ chà đạp lên pháp luật. Xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời

UBND Huyện Thuận Bắc

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: 1. Kết quả kiểm tra các nội dung kiến nghị của nhân dân. Ngày 16/6/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thuận Bắc, UBND xã Lợi Hải và đại diện hộ ông Trương Tấn Lâm tiến hành kiếm tra thực địa tại khu đất của ông Trường Tấn Lâm (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo bản đồ địa chính bao gồm 3 khu đất: diện tích phía Nam ông Lâm mua của bà Được, phần diện tích ông Trường Tấn Lâm khai hoang kẹp giữa diện tích đất mua của bà Được và ông Phát, phần diện tích phía Bắc ông Lâm mua của ông Phan Thành Phát). Kết quả kiểm tra: Thứ nhất, hiện trạng có tuyến đường bê tông nối từ đường N4.2-Trung tâm huyện (được xây dựng khoảng năm 2009) đến giữa thửa đất của ông Phan Thành Phát (thửa đất 17, tờ bản đồ số 39) là tuyến đường cụt, điểm cuối tuyến đường nằm giữa thửa đất của ông Phan Thành Phát (thửa đất 17, tờ bản đồ số 39 ông Phát đã chuyển nhượng cho gia đình ông Trương Tấn Lâm). Trước khi ông Phan Thành Phát chuyển nhượng cho gia đình ông Trương Tấn Lâm, đất để trống, ông Phan Thành Phát không làm hàng rào, do đó người dân thường đi tắt qua thửa đất của ông Phan Thành Phát để thông ra đường N4.2 - Trung tâm huyện. Sau khi nhận chuyển nhượng đất của ông Phan Thành Phát, gia đình ông Trương Tấn Lâm đã xây tường rào bao xung quanh đất để trồng cỏ. Vì vậy, người dân không đi tắt qua đất của ông Lâm. Qua khảo sát, hiện tại các hộ dân vẫn có đường bê tông (rộng khoảng 3m) đi ra đường N4.2 Trung tâm huyện, nhưng khoảng cách xa hơn đi đường tắt qua đất của ông Lâm. Việc rào bảo vệ đất để trồng cỏ của gia đình ông Trương Tấn Lâm đối với diện tích đất mua của ông Phan Thành Phát là không vi phạm pháp luật. Để giải quyết kiến nghị của các hộ dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Lợi Hải làm việc với đại diện gia đình ông Trường Tấn Lâm để vận động gia đình ông Lâm để một lối đi (vị trí giáp ranh rào phía Tây thửa đất ông Lâm mua của ông Phát) đi thông qua đất ông Lâm nối ra tuyến đường bê tông như trước đấy người dân vẫn đi lại khi ông Lâm chưa rào chắn. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Lâm không đồng ý để đường đi cho các hộ dân, vì ông Lâm cho rằng các hộ dân vẫn có đường đi khác. Thứ hai, việc người dân kiến nghị xử lý hành vi lấn chiếm đường giao thông nông thôn của hộ ông Trương Tấn Lâm. Qua kiểm tra thực tế, ông Lâm cho biết: Trước đây giữa thửa đất (thửa số 19, tờ bản đồ 39 và thửa số 99, 101 tờ bản đồ số 40) của gia đình ông Trương Tấn Lâm khai hoang và thửa đất (thửa đất 17, tờ bản đồ số 39) gia đình ông Lâm mua của ông Phan Thành Phát có hàng rào xương rồng. Ông Trương Tấn Lâm có khai phá hàng rào xương rồng sử dụng ổn định từ năm 1992 đến nay, không ai tranh chấp, khiếu nại, không bị UBND xã xử lý vi phạm hành chính. Phần diện tích kẹp giữa thửa đất (thửa số 50, tờ bản đồ số 39) ông Trương Tấn Lâm mua của bà Được và thửa đất (thửa số 19, tờ bản đồ 39 và thửa số 99, 101 tờ bản đồ số 40) của ông Trương Tân Lâm khai hoang có một ranh rào xương rồng, năm 2009 khi mua đất của bà Được ông Lâm khai phá hàng rào xương rồng sử dụng đến nay, không ai tranh chấp, khiếu nại, không bị UBND xã Lợi Hải xử lý vi phạm hành chính. UBND xã Lợi Hải đã tổ chức xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng phần diện tích đất ông Lâm khai phá hàng rào xương rồng (như ông Lâm phản ánh), theo báo cáo số 196/BC-UBND ngày 21/6/2021 của UBND xã Lợi Hải: Năm 1979 có con đường đất kẹp giữa thửa đất ông Lâm khai hoang với thửa đất của ông Phan Thành Phát để người dân đi ra sân phơi lúa của Tập đoàn cũ và đi rẫy. Năm 2006, gia đình ông Lâm lấn chiếm một phần (chiều rộng khoảng 1-1,5m), đến năm 2009 ông Lâm lấn chiếm hết toàn bộ con đường (diện tích khoảng 400m2). Đối với phần diện tích kẹp giữa đất ông Lâm mua của bà Được và đất của ông Lâm khai hoang, vào năm 2009 sau khi mua đất của bà Được ông Lâm phá dỡ hàng rào xương rồng sử dụng đến nay (diện tích 360m2, thể hiện trên bản đồ địa chính là thửa 18, tờ bản đồ 39, đất bằng chưa sử dụng). Như vậy, việc người dân phản ánh việc ông Trương Tấn Lâm lấn đường giao thông là có cơ sở (diện tích đường giao thông 400m2 kẹp giữa thửa đất của ông Lâm khai hoang và thửa đất ông Lâm mua của ông Phan Thành Phát). 2. Phương hướng giải quyết vụ việc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, căn cứ quy định Nghị định 43/2014/NĐ-CP, UBND huyện xử lý vụ việc như sau: - Đối với việc mở đường theo nguyện vọng của người dân: Nguyện vọng của nhân dân có đường đi thuận lợi là chính đáng. Tuy nhiên, việc vận động mở đường qua diện tích đất của gia đình ông Trương Tấn Lâm không được gia đình ông Lâm đồng ý. Theo báo cáo số 32/BC-PKTHT ngày 23/02/2021 của Phòng Kinh tế và hạ tầng, tuyến đường người dân kiến nghị không nằm trong quy hoạch chi tiết được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 2948/QĐ-UBND ngày 02/6/2015, Phòng Kinh tế và hạ tầng kiến nghị thu hồi một phần diện tích thửa đất ông Lâm mua của ông Phát để làm đường đi. Tuy nhiên, việc thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có trong danh mục thu hồi đất được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Lợi Hải cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thu hồi đất để tiến hành làm tuyến đường theo kiến nghị của người dân. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trước mắt việc đi lại của người dân không gặp khó khăn, do có tuyến đường bê tông rộng 3m đi lại thông suốt. - Xử lý việc ông Trương Tấn Lâm lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng, đất giao thông: + Đối với phần đất kẹp giữa thửa đất mua của bà Được và thửa đất của ông Lâm khai hoang, sau khi mua đất của bà Được ông Lâm lấn chiếm đất chưa sử dụng từ năm 2009 sử dụng đến nay vào mục đích sản xuất nông nghiệp (diện tích 360m2, thể hiện trên bản đồ địa chính là thửa 18, tờ bản đồ 39, đất bằng chưa sử dụng). Theo quy hoạch sử dụng đất của huyện, vị trí đất lấn chiếm là quy hoạch chỉnh trang khu dân cư. Căn cứ theo quy định điểm a, khoản 3, điều 22, Nghị định 43/2014/NĐ-CP “Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau: a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó. Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;” do đó, ông Trường Tấn Lâm được tạm thời sử dụng đến khi nhà nước thu hồi đất thực hiện chỉnh trang khu dân cư Ấn Đạt. + Diện tích đường đất khoảng 400m2 kẹp giữa thửa đất (thửa số 17, tờ bản đồ số 39) ông Trương Tấn Lâm mua của ông Phan Thành Phát và thửa đất (thửa số 19, tờ bản đồ 39 và thửa số 99, 101 tờ bản đồ số 40) của ông Trương Tân Lâm khai hoang. Năm 1979, có con đường đất để người dân đi ra sân phơi lúa của Tập đoàn cũ và đi rẫy. Năm 2006, gia đình ông Lâm lấn chiếm một phần (chiều rộng khoảng 1-1,5m), đến năm 2009 ông Lâm lấn chiếm hết toàn bộ con đường (toàn bộ diện tích lấn chiếm khoảng 400m2). Do báo cáo số 196/BC-UBND ngày 21/6/2021 của UBND xã Lợi Hải có một số nội dung chưa được làm rõ, UBND huyện giao UBND xã Lợi Hải xác minh làm rõ, con đường đất này từ thời điểm nào người dân thôn Ấn Đạt còn hay không còn sử dụng để đi lại, việc lấn chiếm con đường đất này ảnh hưởng như nào đến việc đi lại của người dân. Trường hợp tuyến đường đất vẫn được người dân sử dụng để đi lại, việc lấn chiếm ảnh hưởng đến việc đi lại của dân cư thôn Ấn Đạt, UBND xã Lợi Hải lập biên bản xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai trình UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, tiến hành thu hồi trả lại hiện trạng cho người dân đi lại. Trường hợp người dân thôn Ấn Đạt không còn đi lại trên tuyến đường này từ lâu (đường đất để hoang hóa, không sử dụng), căn cứ theo quy định điểm a, khoản 3, điều 22, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ông Trường Tấn Lâm được tạm thời sử dụng đến khi nhà nước thu hồi đất thực hiện chỉnh trang khu dân cư Ấn Đạt. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.461
Online: 23
Zalo: