Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-211104-0003

Phản ánh về giáo dục tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn

Tôi muốn phản ánh về tình trạng giáo viên dạy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 Trường tiểu học Ma Nới và học sinh lớp 8 Trường THCS Dân tộc nội trú Phan Đình Phùng tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đi học không biết đọc biết viết mà cũng cho lên lớp để lấy điểm xoá mù chữ, việc làm này thực ra tạo thêm cho học sinh đi sai lầm đường nhiều hơn. Mong chính quyền quan tâm để giáo dục của địa phương ngày một tiến bộ hơn.

Nội dung trả lời

UBND Huyện Ninh Sơn

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Nội dung phản ánh tại Công văn số 3212/STTTT-TTCNTT&TT ngày 05/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông với nội dung “học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 Trường tiểu học Ma Nới và học sinh lớp 8 Trường THCS Dân tộc nội trú Phan Đình Phùng tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đi học không biết đọc biết viết mà cũng cho lên lớp để lấy điểm xoá mù chữ” là chưa chính xác. Lý do: Tại trường PTDTBTTHCS Phan Đình Phùng không có tình trạng học sinh lớp 8 không biết đọc biết viết, tại trường Tiểu học Ma Nới chỉ có một số em học sinh lớp 1, 2 chưa biết đọc, biết viết. (Đính kèm Báo cáo số 148/BC-PGDĐT ngày 10/11/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo số 15/BC-THMN ngày 10/11/2021 của Trường TH Ma Nới và Báo cáo số 32/BC-PĐP ngày 10/11/2021 của Trường PTDTBTTHCS Phan Đình Phùng) Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 91.474
Online: 22
Zalo: