Hướng dẫn sử dụng

Từ Hệ thống Phản ánh hiện trường Ninh Thuận tại địa chỉ  https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn  thực hiện các bước:

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký trên thanh Menu
Bước 2:Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc (*), bao gồm:

 • Tài khoản: Tài khoản dùng đăng nhập hệ thống
 • Mật khẩu: Mật khẩu bảo mật tài khoản
 • Họ và tên: Họ tên đầy đủ người đăng ký
 • CMND: Số chứng minh nhân dân
 • Địa chỉ: địa chỉ
 • Email: Hộp thư điện tử người đăng ký
 • Số điện thoai: Số điện thoại người đăng ký
 • Mã xác thực: Nhập mã xác thực

Bước 3: Nhấn nút Đăng ký trên màn hình. Hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận tài khoản. Sau khi Hệ thống thông báo Đăng ký tài khoản thành công bạn có thể đăng nhập Hệ thống bằng tài khoản vừa tạo

Từ Hệ thống Phản ánh hiện trường Ninh Thuận tại địa chỉ  https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn  thực hiện các bước:

Bước 1: Chọn chức năng Gửi phản ánh trên thanh Menu
Bước 2:Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc (*), bao gồm:

 • Họ và tên: Họ tên đầy đủ người đăng ký
 • CMND: Số chứng minh nhân dân
 • Vị trí diễn ra: Vị trí chi tiết nơi xảy ra sự việc.
 • Email: Hộp thư điện tử người đăng ký.
 • Số điện thoai: Số điện thoại người đăng ký.
 • Tiêu đề: Tóm tắt ý kiến cần phản ánh.
 • Nội dung: Miêu tả chi tiết ý kiến cần phản ánh, kiến nghị.
 • Đính kèm: Các tệp tin liên quan tới phản ánh, kiến nghị (nếu có).
 • Mã xác thực: Nhập mã xác thực

Bước 3: Nhấn nút Gửi phản ánh trên màn hình. Hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận ý kiến phản ánh - kiến nghị.

Hướng dẫn sử dụng trên Web

Hướng dẫn sử dụng trên App


Hướng dẫn sử dụng quét mã QR ZALO

Hướng dẫn sử dụng trên Facebook

Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.766
Online: 20
Zalo: